• Grupptalan Volkswagen

  Äger du en Volkswagen, Audi, Skoda eller Seat med dieselmotor och är drabbad av Dieselgate?

  Få upprättelse och yrka skadestånd genom att gå med i vår grupptalan mot Volkswagen.

  Du hittar alla detaljer nedan!

Känner du dig lurad och arg?

Du är inte ensam. Vi är många som valt någon av Volkswagenkoncernens bilar av miljöhänsyn, deras låga utsläppssiffror och goda bränslekonomi. Oavsett vad som upprör dig mest, miljöbrottet eller faktumet att din bil sannolikt kommer att fungera sämre efter Volkswagens utannonserade åtgärder, så erbjuder vi dig en möjlighet till upprättelse genom att bland annat yrka skadestånd för din skada.

Grupptalan Volkswagen är ett initiativ av Joakim Strignert, Juristfirma Din Rätt, med bland annat erfarenhet från KnCMiner Class Action Lawsuit. Till teamet kommer vi att samla en mängd experter inom områden som processrätt, grupptalan, skadeståndsrätt, bilvärdering, bränsleförbrukning och -utsläpp.

Här kan du kontrollera om din bil är berörd: VolkswagenAudiSkodaSeat

Nytt! Enligt automotorsport.se, så har Volkswagen har även erkänt fusk med mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning på vissa bensin- och dieselmotorer. Du kan kontrollera om din bil är drabbad här. Vi kommer att följa denna utveckling och inkludera dessa bilar i vår grupptalan.

Just nu avvaktar vi resultatet av Volkswagens aviserade åtgärder. Vi gör detta för att kunna beräkna ditt eventuella skadeståndsyrkande korrekt över bilens hela livstid. Om du gör en intresseanmälan nedan, så håller vi dig fortlöpande uppdaterad på händelseutvecklingen.

Vad innebär en grupptalan och vad kostar det?

Vår grupptalan innebär att du, tillsammans med andra, med liknande krav, ingår i en grupp som ansluter sig till en kärande (den som lämnar in stämningsansökan) som stämmer Volkswagen AG och företagets återförsäljare i Sverige solidariskt och begär skadestånd för bland annat värdeminskning på din bil. Eftersom Volkswagen har erkänt uppsåt med fusket, så kommer talan framförallt att handla om hur skadeståndet ska beräknas utifrån olika scenarios.

I Sverige gäller att endast en person kan agera som kärande  i en grupptalan. Denna persons yrkanden och grunder ska vara typiska för hela gruppen, exempelvis ska han eller hon äga en drabbad bil och yrka skadestånd på grunder som är liknande för alla. Du blir med andra ord en del i en grupp men inte kärande.

Som medlem i gruppen, så har du rätt att framställa ett individuellt skadeståndsyrkande, som vi hjälper dig att beräkna.

Cirka 90 % av alla anhängiggjorda grupptalan i Sverige löses genom förlikning. Om du önskar veta mer om hur en grupptalan fungerar, så hänvisar vi till Wikipedia.

Att ansluta sig till Grupptalan Volkswagen kommer att kosta 1500 kr per bil. Vi välkomnar både privatpersoner och företag. I vår stämningsansökan, så kommer vi att yrka att motparten betalar dina rättegångskostnader. Detta betyder att du får tillbaka pengarna vid en eventuell förlikning eller vinst i rättegången.

Hur beräknar vi ditt skadestånd?

I dagsläget är det inte möjligt att ge ett konkret besked om hur stort ditt skadeståndsyrkande kommer bli. Mycket beror på hur väl Volkswagen lyckas med de åtgärder på din bil de aviserat ska genomföras i början av 2016. Sannolikt kommer din bil att dra mer bränsle, ha högre bränsleutsläpp eller få sämre körbarhet i någon kombination. Detta av den enkla anledningen, att om det hade varit möjligt att tillverka en ren, effektiv och konkurrenskraftig dieselmotor utan manipulerad mjukvara, så hade Volkswagen gjort det från början.

En indikation på hur Volkswagen bedömer din skada är planerna på att ersätta sina amerikanska kunder med 9000 kr. Hälften av beloppet ska, enligt uppgift på automotorsport.se, betalas ut som en kontantersättning och hälften som en check att använda för köp hos en Volkswagen-återförsäljare. Det finns inga uppgifter om Volkswagen planerar att erbjuda samma ersättning till sina Europeiska kunder. Vår bedömning är att beloppet inte kommer i närheten av den skada du drabbats av. Du bör därför vara försiktig med att acceptera erbjudandet ifall detta innebär att du avsäger dig rätten att kräva ytterligare skadestånd av företaget.

 • Värdeminskning på din bil

  Faktorer som kan komma att dra ned värdet på din bil är bland annat att Volkswagens varumärke dalat och att potentiella köpare inte längre är lika attraherade av att köpa din bil. Även dieselmotorer generellt kan komma att bli mindre attraktiva på marknaden. En annan faktor är att din bil sannolikt kommer att bli sämre på flera områden efter genomförda åtgärder av Volkswagen. Vi kommer att samarbetar med ett etablerat bilvärderingsföretag för att fastställa din bils slutliga värdeminskning vid inlämnande av stämningsansökan.

 • Högre bränsleförbrukning före åtgärder

  Vi kommer att pröva att begära skadestånd för det alla vet, nämligen att de flesta bilar drar väsentligt mer bränsle än vad tillverkaren utfäst vid köpet. Vi beräknar de bränslekostnader som du borde haft och jämför dem med de du faktiskt haft fram till Volkswagens åtgärder i början av 2016. En grund för yrkandet är att Volkswagen även erkänt fusk (utöver den manipulerade mjukvaran) med bränsleförbrukning och koldioxidvärden genom att bland annat pumpa upp däcken till 3,5 bar och blanda diesel i oljan vid mätning enligt EU-cykeln, se automotorsport.se.

 • Du kan få betala högre bilskatt

  Om din bil hamnar i en högre skatteklass på grund av högre bränsleförbrukning och koldioxid-/kväveoxidutsläpp efter genomförda åtgärder, så kommer vi att beräkna dina ökade skattekostnader för hela bilens livslängd och begära skadestånd för detta. Denna grund för skadeståndsberäkning är fortfarande osäker då vi i dagsläget inte vet hur staten kommer att hantera frågan skattemässigt. Vi vet inte heller hur stora utsläppen kommer att vara efter Volkswagen åtgärder.

 • Högre bränsleförbrukning efter åtgärder

  Vi kommer även att beräkna och begära skadestånd för eventuellt högre bränslekostnader efter genomförda åtgärder och detta för all framtid, dvs bilens hela livslängd. Av förklarliga skäl, så vet vi i dagsläget inte vilka åtgärderna blir och hur dessa påverkar bilens bränsleförbrukning och körbarhet. Det är dock mycket svårt att ta fram åtgärder som innebär att bilen drar mindre bränsle och släpper ut mindre emissioner utan att något, exempelvis bilens körbarhet försämras avsevärt. I det sistnämnda fallet, så kommer vi yrka ett högre skadestånd för värdeminskningen på din bil.

Vårt team

Vi kommer att samla några mycket erfarna experter inom områdena processrätt, grupptalan, skadestånd, bilvärdering och bränsleförbrukning och -utsläpp. Alla kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa dig att via Grupptalan Volkswagen få upprättelse och ekonomisk ersättning för din skada som drabbat dig som kund till Volkswagen.

Joakim Strignert

Joakim Strignert

Jurist - Din Rätt

Initiativtagare och ansvarig för denna grupptalan. Joakim äger en Passat 4Motion 170 hk TDI 2012 och är själv drabbad av Volkswagens utsläppsfusk. Han är jurist, ekonom och grundare av Juristfirma Din Rätt. Han är involverad i bland annat KnCMiner Class Action Lawsuit.

Magnus Daar

Magnus Daar

Advokat - Daar Legal

Vi har anlitat Magnus som sakkunnig inom områdena skadestånd, processrätt och grupptalan. Magnus många års erfarenhet som advokat med inriktning på affärsjuridik. Han driver för närvarande en egen grupptalan mot KnCMiner samt är involverad i KnC Class Action Lawsuit.

NN

NN

Sakkunnig

Vi kommer snart att anlita ett företag som är sakkunnig inom områdena bilvärdering och miljöklassning.

NN

NN

Sakkunnig

Vi kommer snart att anlita ett företag som är sakkunnig inom områdena bilvärdering och miljöklassning.

Vi ger 5 % av intäkterna till välgörenhet

Förutom den ekonomiska skada som sannolikt drabbat ägare av Volkswagen-bilar, så innebär skandalen även ett miljöbrott av stora proportioner. Utgångspunkten måste vara att potentiellt 11 miljoner miljömedvetna bilköpare hade valt en annan bil eller ett annat bilmärke om Volkswagen redovisat korrekta förbruknings- och utsläppssiffror för de aktuella modellerna.

Beräkningar som The Guardian har gjort visar att de 11 miljoner bilar som är utrustade med Volkswagens riggade miljömjukvara kan ha spytt ut en miljon ton kväveoxid årligen. Det är lika mycket som allt jordbruk och alla kraftverk, fordon och industri släpper ut på ett år i Storbritannien, och åtta gånger mer än vad som släpps ut i hela Sverige på ett år.

Vi vill genom detta program göra något för miljön genom att skänka 5 % av intäkterna till organisationer, som verkar för en bättre miljö och värdiga levnadsvillkor för människor i hela världen. Du kommer att få en möjlighet att rösta på vilken organisation som du önskar att pengarna ska gå till när du betalar och går med Grupptalan Volkswagen.

Skicka en intresseanmälan

Önskar du hålla dig uppdaterad om händelseutvecklingen i vår grupptalan mot Volkswagen och vara säker på att inte missa deadlines och annat i framtiden? Då är du välkommen att skicka en intresseanmälan via formuläret till höger.

I början av 2016, så kommer du även att få en länk till ett formulär för beräkning av ditt slutgiltiga skadeståndsyrkande och information om hur du betalar för att gå med.

Vi kommer inte att använda din mejladress till något annat än ovan. Genom att skicka din intresseanmälan, så godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i ovan beskrivna syfte. OBS! Du kommer att få ett bekräftelsemejl med en länk som du måste klicka på för att slutligt registrera dig.